Principia Automica.

2020.

Various sizes.

Cotton, Wool, PVA.